סמינר יחודי ב 8 לספטמבר

סמינר בטכנולוגיות חדשות לטיפול במים

מיילים להרשמה לסמינר:
Eddie Cytryn: eddie@volcani.agri.gov.il
Ronen Shechter: ronen@emefcy.com

תכנית הסמינר

wwww