תכנון בראייה ארוכת טווח

יו"ר המושב: פרופ' ארנון סופר | אוניברסיטת חיפה

שקופיות לא זמינות

הגנה על ממברנות בשלבי התהליך השונים על ידי מסננים אוטומטיים

שם המרצה: דר' אדוה זך – מאור

תכנון ופיתוח אזורי בראייה כלכלית

שם המרצה: חיים חמי

שימוש במודלים תומכי החלטה לתכנון ארוך טווח במשק המים הישראלי

שם המרצה: ירון גפן