תאגידים ומים אפורים

יו"ר המושב: אהוד לשם | הקואלציה למים אפורים

שיבולת אגרות חוב מוניציפאליות הזדמנות חדשה למימון

שם המרצה: עו"ד משה צ.נאמן

תאגוד אגני של תאגידי מים וביוב

שם המרצה: עואד רכאד

טכנולוגיה חדשנית לטיהור בטוח וכלכלי של מים אפורים

שם המרצה: פרופ' שלמה ניר