שפכי רפתות עכשיו זה הזמן לטפל

יו"ר המושב: שחר אור גבע | ארגון מגדלי הבקר

החלת כללי שפכי מפעלים על הרפתות

שם המרצה: דר' הראל גל

שפכי רפתות בגולן טיפול קדם, תוצאות ומסקנות

שם המרצה: רוני זיגלר

שימוש בננומרוכבים לטיפול בשפכי רפתות

שם המרצה: נמרוד לוי