פרקטיקה בתכנון

יו"ר המושב: יואב ינון, אופק צילומי אויר

תפעול סכר דגניה והשלכותיו המעשיות בעידן מפלסים גבוהים בכנרת

שם המרצה: דר' מאיר רום

השוואת ספקי ממברנות לטיפול בשפכים

שם המרצה: חגי קוצר

אמות מידה וכללי אצבע האם נכון למשק המים להחיל כללי תכנון אחידים?

שם המרצה: אריאל קרפיבקה