שדרוג מערכות

יו"ר המושב: אריאלה רבינוביץ | חברת הנהלת אג

שקופיות לא זמינות

פתרונות ובחירת ציוד ניטור רציף לתהליכים במים ושפכים

שם המרצה: סלע שיפוני

שדרוג מטשים בישראל האם מיושמות תקנות ועדת ענבר?

שם המרצה: דר' יוסי ענבר

אתגרים תכנוניים בשדרוג מערכות קיימות

שם המרצה: דר' נדב דנקמפ