יפן לא רחוקה כמו שחשבתם

יו"ר המושב: פרופ' אבנר עדין

Remodeling the water infrastructure in Japanese cities

Prof. Em. Shinichiro Ohgaki, President of Japan Water Research Center, The University of Tokyo, Japa

Safety and energy management of water reuse

– Prof. Hiroaki Tanaka, Research Center for Environmental Quality Management, Kyoto University, Japan

טל רשף – יועץ בשוקי מזרח אסיה,כניסת חברות ישראליות לפעילות ביפן

שם המרצה: טל רשף