"כלים שלובים" סנכרון פתרונות לניהול משק מים

יו"ר המושב: אורלי רבי | חברת הנהלה אגמ

"כלים שלובים"
סנכרון פתרונות לניהול משק מים

בהשתתפות:
הגיחון, עשייה והובלה טכנולוגית
אקווריום ספקטרום, ניטור רשתות מים למניעת נזילות
טופקו, ניהול לחץ דינמי תוך בקרה מערכתית
תהל, מערכת לזיהוי התפשטות מזהמים
א.ר.י, פתרונות הלמי מים ודלף