מצגות מוועידת Watec 2015

דגנית איישן – מהנדסת ארצית, המחלקה לבריאות הסביבה

פרופסור שרון מגדל – Director, Water Resources Research Center

דוקטור קלייב ליפקין – Director, Arava Institute

מכון התקנים

ד"ר כריס בריידס

Adel & Friedler