טיפול בשפכים

השפעות של שימוש חוזר במים אפורים על מערכות הביוב העירוניות
מאת: רוני פן*, מנפרד שוטצה**, ערן פרידלר*

כצפוי, עם העלייה בחדירת מערכות מחזור מים אפורים ריכוזי המזהמים במי הביוב צפויים לעלות אך קצב
היווצרות הסתימות לא צפוי לגדול. כן מסתמן, כי ניתן יהיה להקים מערכות ביוב חדשות עם צנרת בקטרים
קטנים יותר או לחבר תורמים נוספים למערכות קיימות

לכתבה המלאה של ארגון עובדי המים